Säkerhetsutbildninhgar

0723-866690

Heta Arbeten

HETA ArBETEN

Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® ger dig rätt kunskap och certifikat för att ge tillstånd till, utföra eller vara brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen passar alla verksamheter och genom övningsexempel som ligger nära de miljöer du möter i din yrkesvardag får du en tydlig koppling till ditt dagliga arbete. HMS Utbildningar är arrangör av Heta Arbeten.