Säkerhetsutbildninhgar

0723-866690

heta arbeten

nyheter heta arbeten


Ny norm - vad händer 2023

Båda regelverken och normerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är nu publicerade. Den 1 januari 2023 träder de ikraft. Nedan kan du läsa de nya säkerhetsreglerna som kommer gälla från och med nästa år. Du hittar alla dokument på Brandskyddsföreningen webbplats och via länkarna nedan: